Werkwijze

Kinderen leren eten  & drinken vanuit hun nieuwsgierigheid en hun behoefte.  Ze kijken daarbij scherp naar wat hun omgeving (ouders, broertjes, zusjes, vriendjes & vriendinnetjes) doen. Helaas heeft niet elk kind evenveel geluk op dit vlak. Het gaat niet altijd ‘vanzelf goed’. Sommige kinderen hebben  (medische) pech, worstelen met hun sterke karakter of wijken gewoonweg af van het gemiddelde.

U wilt als ouder graag weten wat u kunt doen om uw kind het beste te helpen. Ik ga als kinderdiëtist op zoek naar deze specifieke kansen. Ik houd rekening met de uitgangssituatie  (wat is het probleem), onderzoek waar we rekening mee moeten houden (wie en wat spelen ook een rol bij de eetgewoonten)  en doe voorstellen waarin de samenhang tussen klacht en voeding duidelijk wordt toegelicht (welke verandering is slim en waarom eigenlijk?).

Samen met u volg ik het resultaat. Waar nodig vindt bijsturing plaats.

Is er sprake van een medische noodzaak ? Dan wordt het advies altijd afgestemd met de behandelend arts.