Vergoeding & tarieven

Basisverzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de Basisverzekering voor 3 uren per kalenderjaar. Daarnaast is in sommige aanvullende pakketten extra dieetadvies opgenomen. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen Eigen Risico.

Aanvullende verzekering
Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt.
Op www.zorgverzekeringswijzer.nl  is een overzicht te vinden van aanvullende verzekeringen die dieetadvisering vergoeden.

Wanneer blijkt dat er meer dan 3 uren begeleiding nodig is dan bekijk ik samen met u de mogelijkheden voor het vervolg. De kosten komen dan voor eigen rekening. Mijn uurtarief is € 60,00 per uur. Een vervolgafspraak duurt meestal 15 of 30 minuten.

Voor vergoeding is een verwijsbrief nodig. Uw huisarts, jeugdarts of kinderarts kan een verwijsbrief voor u schrijven. Deze verwijsbrief vindt u hier: Verwijsbrief Kinderdiëtisten Friesland.