Verwijzen, vergoeding & tarieven

Verwijsbrief

Diëtisten Friesland werkt uitsluitend op verwijzing van een arts.

Uw huisarts, jeugdarts, revalidatiearts, kinderpsychiater of bijvoorbeeld kinderarts kan via ZorgDomein verwijzen.

 

 

Naar Zorgdomein

 

Het is ook mogelijk gebruik te maken van bijgevoegde verwijsbrief:

Verwijsbrief Kinderdiëtisten Friesland

Basisverzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de Basisverzekering (3 uur per kalenderjaar). Kinderdiëtisten Friesland heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen Eigen Risico.

Aanvullende verzekering

Bent u aanvullend verzekerd? Dan is het mogelijk dat u meer uren vergoed krijgt.

Op www.zorgverzekeringswijzer.nl  is een overzicht te vinden van aanvullende verzekeringen van waaruit dieetadvisering wordt vergoed.

Wanneer blijkt dat er meer dan 3 uren begeleiding nodig is dan bekijk ik samen met u de mogelijkheden voor het vervolg.
Mijn uurtarief is dan € 80,00 per uur. Een vervolgafspraak duurt meestal 15 of 30 minuten.